Center for Værdifokuseret Forretningsfilosofi

[CfVFF] er skabt med det formål at styrke udviklingen af fremtidens meningsfulde og værdiskabende forretning. Vi tror på eksternalismen - kapitalisme med etiske størrelser - der har til formål at søge den positive eksternalitet, der sikrer størst mulig værdi for kunde, leverandør og samfund. [CfVFF] er funderet på Den Værdifokuserede Forretningsfilosofi, og har til formål at fremme filosofien samt at udvikle metoder, modeller, værktøjer og processer indenfor området.